Menu
  • Altijd een Trendhopper in de buurt
  • Gratis afhalen bij jouw Trendhopper
  • Veel artikelen direct leverbaar

Privacy Policy
Doeleinden
Voor elk bezoek aan Trendhopper.nl en elke overeenkomst die wij sluiten geldt dit privacy statement. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op Trendhopper.nl kunt u ons privacy statement altijd inzien.

Trendhopper.nl (hierna: Commerce4all BV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie en verwerking van uw bestelling, relatiebeheer, het doen van gerichte marketingacties, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en serviceverlening, kan Commerce4all BV samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen. In verband daarmee kan Commerce4all BV persoonsgegevens die daarvoor noodzakelijk zijn aan deze partijen verstrekken.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Commerce4all BV, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Commerce4all BV.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Commerce4all BV bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of social media kanalen ontvangen.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit aan ons doorgeven. Dat kan via de afmeldlink in onze commerciële emails of een e-mail te sturen via onze website https://www.trendhopper.nl/contacts.

Door de algemene voorwaarden van Commerce4all BV te accepteren stemt u tevens in met de mogelijkheid dat Commerce4all BV uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring.

Commerce4all BV gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Welke persoonsgegevens bedoelen we eigenlijk?
- Voor- en achternaam
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Betaalgegevens
- Winkelvoorkeur
- IP-adres

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn uw rechten?
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar https://www.trendhopper.nl/customer/account/login

Google
Commerce4all BV heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Alle gegevens die Commerce4all BV deelt met Google zijn versleuteld en anoniem. Standaard is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Google Tag Manager
Commerce4all BV gebruikt Google Tag Manager om specifieke content te isoleren en in een tag te plaatsen. Zo kunnen wij eenvoudig specifieke content afhankelijk maken van verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld toestemming. Wij gebruiken Google Tag Manager onder andere om te bepalen of een bepaalde cookie mag worden geplaatst nadat de bezoeker van onze website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dan wel om te bepalen welke content mag worden bewaard. Daarbij houden wij rekening of een bezoeker wel of geen toestemming heeft gegeven. Google Tag Manager helpt ons hierbij om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij het gebruik van Google Tag Manager nemen wij de waarborgen in acht zoals die door de Autoriteit Consument en Markt zijn gesteld.

Google Analytics
Commerce4all BV maak gebruik van Google Analytics. Hiermee kunnen wij data analyseren ten behoeve van de performance van onze webshops. Deze data is ten aller tijden anoniem en wordt niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd. Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Ve Interactive Benelux
Commerce4all BV maakt gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve.

Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Commerce4all BV, afdeling Ecommerce, De Zonnecel 4, 3815 KN, Amersfoort.

Cookies
Voor meer informatie over onze cookie policy klik hier!

Nieuwsbrief
Als u de nieuwsbrief van Trendhopper niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via www.Trendhopper.nl of u afmelden door de afmeld link aan te klikken in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen.

 

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Commerce4all BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.