Menu

Disclaimer & Privacy Policy

Privacy Policy
VME Nederland BV respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door VME Nederland BV en de Trendhopperwinkel gebruikt voor: 

- de uitvoering van de overeenkomst door de Trendhopperwinkel; 
- het bijhouden van de bestelhistorie door VME Nederland BV, zodat aanbiedingen nog beter afgestemd kunnen worden op de wensen en behoefte van onze klanten; 
- het per nieuwsbrief door VME Nederland BV toesturen van informatie over nieuwe trends, aanbiedingen en producten van Trendhopper die voor u interessant zouden kunnen zijn, als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. 

Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.
Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Op de website van Trendhopper wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn. 
VME Nederland BV zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. 
VME Nederland BV zal uw persoonsgegevens niet aan derden (behalve aan de winkels van Trendhopper) verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Voor meer informatie over onze cookie policy klik hier!

Als u de nieuwsbrief van Trendhopper niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via www.Trendhopper.nl of u afmelden door de afmeld link aan te klikken in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen. 

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die VME Nederland BV over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per email contact opnemen met VME Nederland BV via webwinkel@trendhopper.nl. VME Nederland BV zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen. VME Nederland BV is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Disclaimer
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door VME Nederland BV. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.